Kortfattade padelregler

  • På en vanlig plan (10x20m) spelar man alltid dubbel.
  • Poängräkning är samma som i tennis.
  • Linjerna på planen används endast vid serve.
  • Serve ska slås underhands och studsa i motspelarnas serveruta.
  • Serve får studsa upp i glasväggen men om den studsar i galler är den felaktig.
  • Man har två servar på sig.
  • Om bollen går direkt i motspelarnas vägg räknas den som ute. Innan bollen tar i motspelarens vägg måste den studsa i marken.
  • Man får spela volley (inte på serve), halvvolley eller låta bollen studsa på glas/gallervägg.
  • Man får även slå bollen på sin egen glasvägg för att få över den till motspelarnas planhalva.
  • Man får inte slå bollen i gallret på sin egen sida.

Padelregler.se
Padeltennis.se